loader

Změňte rozsah adres IP pro adresu VMware NAT

Anonim

VMware Workstation obsahuje síťový nástroj, který vám umožňuje spravovat virtuální sítě. Typicky virtuální počítače budou pomocí NAT (Network Address Translation) automaticky přiřazovat virtuální adresu IP, která se skrývá za hostitelskou adresou, ale výchozí rozsah 192.168.200.0/24 nemusí pracovat pro všechny.

Tento rozsah adres můžete změnit na libovolné, co se vám líbí. Všimněte si, že v tomto případě byste neměli pracovat s virtuálními počítači.

Nejprve otevřete položku Start Manage Virtual Networks:

Klepněte na kartu Virtuální mapování hostitelské sítě a potom klepněte na tlačítko se šipkou vedle rozbalovacího rámečku VMnet8. VMnet8 je výchozí adaptér NAT pro VMware.

Zvolte možnost Podsíť a uvidíte dialog, ve kterém můžete změnit rozsah sítě:

Jakmile změníte síť, můžete kliknout na tlačítka OK nebo Použít a po několika sekundách se aktualizuje.

Redakce Choice