loader

Jak zakázat automatické aktualizace aplikací v systému Android

Anonim

Ve výchozím nastavení jsou aplikace Android stažené z Obchodu Google Play automaticky aktualizovány. Pokud byste raději přezkoumali aktualizace a nová nebo změněná oprávnění spojená s aktualizací, můžete se rozhodnout zakázat automatické aktualizace.

Možnosti automatických aktualizací se v nové verzi (5.0) Obchodu Play nepatrně liší. Ukážeme vám, jak to udělat v staré i nové verzi.

Obchod Google Play před verzí 5.0

Chcete-li vypnout automatické aktualizace ve verzích Obchodu Play dříve než verze 5.0, klepněte na ikonu obchodu Play na domovské obrazovce.

V Obchodě Play klikněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu obrazovky.

V nabídce se dotkněte položky "Nastavení".

Možnost "Automatické aktualizace aplikací" je v sekci "Obecné" na obrazovce "Nastavení". Pokud se uvádí "Automatické aktualizace aplikací kdykoli. Data poplatky se mohou vztahovat ", pak budou vaše aplikace automaticky aktualizovány. Chcete-li tuto možnost vypnout, dotkněte se položky Automatické aktualizace aplikací.

V dialogovém okně "Automatické aktualizace aplikací" se dotkněte možnosti "Neprovádět automatické aktualizace aplikací".

Dialogové okno se zavře a volba "Automatické aktualizace aplikací" se aktualizuje nastavením "Nepoužívat automatické aktualizace aplikací". Klepnutím na ikonu obchodu Play v levém horním rohu obrazovky se vrátíte zpět na hlavní obrazovku obchodu Play. Můžete se také dotknout tlačítka Zpět v zařízení.

V zařízení Google Nexus 7, když držíte zařízení v režimu na šířku a nacházíte se na obrazovce Moje aplikace, je obrazovka rozdělena na dvě okna. Levý panel obsahuje seznam aplikací "Instalováno" a "Všechny aplikace". Levý panel obsahuje tlačítka, která umožňují aplikaci "Otevřít", "Aktualizovat" nebo "Odinstalovat". Pole "Povolit automatickou aktualizaci" je také k dispozici v pravém podokně.

Pokud vyberete zaškrtávací políčko "Povolit automatickou aktualizaci", tak v poli bude zaškrtnuto následující dialogové okno s dotazem, zda chcete zapnout automatickou aktualizaci všech aplikací.

POZNÁMKA: Můžete zobrazit podrobnosti o oprávněních požadovaných pro aplikaci klepnutím na položku Podrobnosti o povolení v dolní části stránky aplikace v Obchodu Google Play.

Obchod Google Play verze 5.0

Chcete-li vypnout automatické aktualizace ve verzi 5.0 Obchodu Play, otevřete Obchod Play a dotkněte se ikony nabídky v levém horním rohu obrazovky.

Přejděte dolů a v nabídce klepněte na položku "Nastavení".

Pokud se vaše aplikace automaticky aktualizují, nastavení "Automatické aktualizace aplikací" v části Obecné na obrazovce Nastavení zobrazí "Automatické aktualizace aplikací kdykoli. Mohou se použít poplatky za přenos dat. "Chcete-li toto nastavení změnit, dotkněte se položky Automatické aktualizace aplikací.

Zobrazí se dialogové okno "Automatické aktualizace aplikací". Chcete-li zabránit automatické aktualizaci aplikací, klepněte na volbu "Nepoužívejte automatické aktualizace aplikací".

POZNÁMKA: Chcete-li aplikace automaticky aktualizovat, ale chcete se vyhnout překročení limitu dat, dotkněte se možnosti Automatické aktualizace aplikací přes Wi-Fi. Tato volba umožňuje, aby se vaše aplikace automaticky aktualizovaly pouze v případě, že jste připojeni k síti Wi-Fi, takže k tomu nepoužíváte žádná data.

Ve verzi 5.0 Obchodu Google Play můžete i nadále zobrazovat oprávnění pro aplikaci klepnutím na položku Podrobnosti o povolení v dolní části stránky aplikace.

Manuální aktualizace aplikací vám umožní zkontrolovat oprávnění pro každou z nich, ujistěte se, že jsou to ty, s nimiž souhlasíte nebo které snášíte.

Redakce Choice